(04)

Utbildning

Executive program

Tuck at Dartmouth University

Handelshögskolan Stockholm

Försvarets Tolkskola, Uppsala

Malmö Borgarskola, ekonomiskt gymnasium