(05)

Kompetens

30 års erfarenhet med fokus på:

Entreprenörsskap

Projektledning

Finansiering

Projektutveckling

Fastighetsinvesteringar