(01)

Mitt namn är

Marcus Hamberg

Jag är en entreprenör verksam inom det egna bolaget Ängshyddan Förvaltning AB med fokus på fastighetsinvesteringar, projektutveckling och finansiering.